Pracą Stowarzyszenia kieruje Zarząd:

Prezes – Irena Mitura
Zastępca – Ryszard Potorski
Sekretarz – Agnieszka Siekierżycka
Skarbnik – Maria Bielecka
Członkowie Zarządu – Teresa Krauze, Wojciech Pyka

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Władysława Feduszczak
Członek: Jolanta Kopczyńska
Członek: Teresa Tetłak

Siedziba Zarządu:

ul. Stradomska 4
31–058 Kraków

tel.: 12 422 88 77 w. 318
(środy w godz. 15.00 – 17.00)

KRS – 0000175353

konto bankowe:
Bank PKO BP, 5 Oddział Kraków
nr 33 1020 2906 0000 1702 0129 7597

czytaj statut