Nasze projekty:

Dom Samotnej Matki

Dom samotnej Matki

W Żaganiu Stowarzyszenie prowadzi Dom Samotnej Matki. Zbieramy dodatkowe fundusze na kapitalny remont budynku, aby trafiające tam matki z dziećmi mogły przebywać w godziwych warunkach.

Wyjazd Edukacyjny Dzieci

Wyjazd edukacyjny dzieci

Inwestycja, która pomnoży Talenty. Odkrywanie piękna naszego kraju, poznawanie historii, kultury i tradycji różnych regionów Polski, zwiedzanie zabytków sakralnych świadczących o naszej tysiącletniej przynależności do chrześcijańskiej Europy.

1% Podatku

Przekaż 1% podatku

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo istnieje w Polsce ponad 350 lat. Naszym celem jest świadczenie miłosierdzia w oparciu o naukę, długoletnią praktykę i w duchu św. Wincentego a Paulo,

Działalność Jednostek Terenowych

Działalność jednostek terenowych

Naszym celem jest świadczenie miłosierdzia w oparciu o naukę, długoletnią praktykę i w duchu św. Wincentego a Paulo, dla wspierania i rozwoju najbardziej upośledzonych i potrzebujących.