Zjazd Delegatów AIC 2013

W dniach 14-16 czerwca br. w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym „Vincentinum”, w Krzeszowicach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (AIC – Polska) pod przewodnictwem pani prezes Ireny Mitury. Podczas spotkania Zarząd Krajowy stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie finansowe Więcej