Przejdź do treści

Zjazd Delegatów AIC 2017 r.

W dniach od 16 do 18 czerwca 2017 r. w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym „Vincentinum” w Krzeszowicach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Prezes Zarządu Głównego pani Irena Mitura zdała sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2016, a pani Alicja Wilk – księgowa z biura rachunkowego – sprawozdanie finansowe. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Władysława Feduszczak odczytała protokół zatwierdzający sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia. Delegaci w głosowaniu przyjęli obydwa sprawozdania. Moderator Krajowy Stowarzyszenia ks. Jerzy Górny w krótkim wystąpieniu podziękował za kolejny rok pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej, koordynację działalności w Polsce ze wszystkimi Jednostkami Terenowymi, współpracę z Rodziną Wincentyńską oraz reprezentowanie AIC-Polska na forum międzynarodowym. Pani Irena Mitura, w dłuższym wystąpieniu i na tle wyświetlanych zdjęć, opowiedziała przebieg jubileuszowych uroczystości 400-lecia powstania pierwszego Bractwa Miłosierdzia, które odbyły się w dniach od 12 do 16 marca w Châtillon sur Chalaronne (dawniej Châtillon les Dombes).

W dalszej części spotkania przedstawiciele Jednostek Terenowych relacjonowali swoją pracę. Prezentowane różne formy prac i sposoby działania stały się podstawą do wymiany doświadczeń. Na zakończenie Prezes p. Irena Mitura przedstawiła program pracy Stowarzyszenia na kolejny rok.

Przedstawiciele Jednostek Terenowych otrzymali „Statut AIC 2017”, który został przygotowany przez Międzynarodowy Zarząd AIC w Brukseli i ma służyć jako podstawowe kompendium wiedzy o powstaniu, działalności i planach na przyszłość Międzynarodowego Stowarzyszenia Miłosierdzia. Tłumaczenia tekstu z j. angielskiego podjęła się p. Bernadetta Stanoch-Ryszkiewicz, która zreferowała zawartość „Statut AIC 2017” oraz poinformowała 
o propozycji zaakcentowania w Jednostkach Terenowych na całym świecie dnia 23 sierpnia, kiedy to w tym dniu roku 1617 odbyło się pierwsze spotkanie św. Wincentego z paniami 
w Châtillon.

2017 – 400-lecie naszego stowarzyszenia

Drodzy Przyjaciele

Początek roku był bardzo owocny dla AIC. Nasze Międzynarodowe Zgromadzenie w Châtillon skupiło ponad 370 woluntariuszy z 40 krajów. Kilka stowarzyszeń kontynuuje odchody lokalnie w swoich krajach. Następnym etapem naszych centralnych obchodów będzie świętowanie dnia 23 sierpnia przez całą sieć AIC. W tym dniu 150 000 woluntariuszy będzie świętować razem. Dlaczego 23 sierpnia? Jest to dzień, kiedy św.Wincenty przekazał pierwsze reguły dla nowopowstałego stowarzyszenia Pań Miłosierdzia w Châtillon. Jak wiemy św. Wincenty jako nowy proboszcz parafii w Châtillon wygłosił w niedzielę 20 sierpnia 1617 r. swoją słynną homilię w której zaapelował o pomoc dla rodziny będącej w szczególnie trudnej sytacji. Odzew był natychmiastowy i zaskoczył jego samego. Tak liczne panie odwiedziły w tym dniu rodzinę, że dla Wincentego stało się jasne, aby tę pomoc zorganizować w sposób usystematyzowany.

Nasze obchody będą: Od 20-23 sierpnia 2017 w Châtillon – 3 dni obchodów. Zapraszamy wszystkich chętnych woluntariuszy pragnących wziąć udział. Rejestracja u Siostry Teresy w Châtillon, program na stronie internetowej http/www.aic-international.org/400-years pilgrimages
E-mail soeurtherese@gmail.com laurencedlb@yahoo.fr

Lokalnie zorganizujcie w tym dniu w waszych parafiach Mszę Świętą, aby się spotkać i uroczyście odczytać Jubileuszową Modlitwę Zawierzenia. Jeżeli nie jesteście w stanie w tym dniu spotkać się i uczestniczyć we Mszy św. prosimy, aby każdy przeczytał tę modlitwę o godz 10.00 w łączności z wszystkimi wolontariuszami. Tą drogą olbrzymia fala modlitwy dotrze tego dnia do nieba. Niech św. Wincenty i św. Ludwika towarzyszą nam na zawsze.

Alicia i zespół: Lawrence, Rosa, Lalo. 

 

Jubileuszowa Modlitwa Zawierzenia

Panie Jezu Chryste, Od dnia naszego chrztu należymy do Ciebie i niezliczoną ilość razy
wyznajemy naszą wiarę. Dzisiaj w obecności całej Wspólnoty Kościoła
przychodzimy do Ciebie, aby ofiarować nas samych.
Zobowiązujemy się unikać grzechu i dążyć do pogłębiania naszej łączności
z Tobą oraz naszymi braćmi i siostrami.
Z pomocą Twojej łaski pragniemy na Twój wzór i podobieństwo nieść bezwarunkowo miłość innym ludziom.
Służyć szczególnie tym, którzy są biedni i opuszczeni. Chcemy naśladować
przykład św. Wincentego i św. Ludwiki, aby kroczyć ścieżką Ewangelii.
Chcemy nieść pomoc duchową i materialną tym ludziom biednym,
których sobie upodobałeś.
Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies.