Górka Klasztorna – Rekolekcje

Wielkopostne Rekolekcje Rodziny Wincentyńskiej w Górce Klasztornej

W dniach od 22 do 24 lutego br. odbyły się kolejne Wielkopostne Rekolekcje Rodziny Wincentyńskiej, tym razem  przy Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Klasztornej koło Łobżenicy. Jest to najstarsze w Polsce Sanktuarium Maryjne. Matka Boża objawiła się w tym miejscu pasterzowi w roku 1079. Dzisiaj znane jest z Cudownego Obrazu Matki Bożej Góreckiej oraz studzienki, w której woda z chwilą ukazania się Maryi nabrała cudownych właściwości. Opiekunami sanktuarium od 1923 roku są Misjonarze Świętej Rodziny. Do Górki zjechało z całej Polski 105 osób (na 115 zgłoszonych, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc). W Roku Wiary tematem rozważań była wiara w życiu świętych i błogosławionych naszej Rodziny. W piątek 22 lutego rozpoczęliśmy rekolekcje modlitwą różańcową i powitaniem uczestników, którzy przybyli z: Bydgoszczy, Gniezna, Gorzowa Wielkopolskiego (z s. Iwoną Krok), Ignacowa, Krakowa, Krzeszowic, Ostrowa Wielkopolskiego, Pabianic, Słubic, Skwierzyny (z s. Zofią Góras), Sopotu, Trzciela, Warszawy (35 osób z s. Małgorzatą Czarnecką) i Żagania. O godzinie 19.00 msza św., której przewodniczył ks. Edward Batko CM – opiekun AIC z Warszawy. „Droga wiary u św. Wincentego a Paulo”, to temat wygłoszonego kazania przez ks. Jerzego Górnego CM. Dzień zakończył się adoracją Najświętszego Sakramentu i Apelem Jasnogórskim.
Drugi dzień rozpoczęło wspólne odmawianie psalmów z liturgii godzin, porannej modlitwy Kościoła. Po śniadaniu dwie konferencje. Siostra Iwana Krok podejmując temat „Meandry wiary św. Ludwiki de Marillac” , przy wykorzystaniu środków multimedialnych ukazała sylwetkę świętej, a jak się okazuje, jeszcze bardzo mało znanej postaci wśród słuchaczy. Konferencja została przyjęta z wielkim zainteresowaniem. Po przerwie na kawę i herbatę, ks. Jerzy Basaj CM – z Bydgoszczy, diecezjalny koordynator Stowarzyszenia Cudownego Medalika ukazał sylwetkę św. Katarzyny Laboure. Temat konferencji brzmiał: „Wiara w cieniu Cudownego Medalika”. O godz. 12.00 msza św. , której przewodniczył ks. Jerzy Basaj CM. „Od słów do czynów” to temat kazania o bł. Fryderyku Ozanamie,  jego wierze i apostolstwie, było dopełnieniem podjętego tematu tegorocznych rekolekcji.
O godzinie 15.00 Droga Krzyżowa, następnie spotkanie w ramach stowarzyszeń by przy okazji omówić bieżące sprawy.
Po kolacji w reżyserii siostry Iwony i pod jej okiem młodzież (WMM) 
z Gorzowa oraz Krzeszowic przedstawiła inscenizację pt.: ”Tajemnice Krzyża”. Dramat cierpiącego Boga na krzyżu i cierpienia moralne człowieka jego zbuntowania oraz niemocy były treścią przedstawienie, które wprowadziły widzów do medytacji 
i kolejnego punktu rekolekcji – adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Dzień zakończono wspólnym odśpiewaniem Apelu prze Cudownym Obrazem.
Niedzielę a jednocześnie ostatni dzień rekolekcji rozpoczęło odśpiewanie Godzinek do Najświętszej Maryi Panny. Po śniadaniu odbyły się spotkania w małych grupach, w których na podstawie wysłuchanych konferencji dzielono się doświadczeniem własnej wiary.   Pracę w grupach podsumowano na wspólnym spotkaniu w auli. Kilka osób zabierając głos wskazało na te punkty rekolekcji, które szczególnie zapadły w ich pamięci. Na koniec zabrała głos prezes Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo pani Irena Mitura, która w imieniu wszystkich uczestników podziękowała prowadzącym za przeprowadzenie rekolekcji. Podsumowaniem całości była msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ks. Jerzy Górny CM. Podczas kazania podziękował wszystkim uczestniczącym 
w rekolekcjach, za trud przybycia, zaangażowania się w program, aktywny udział 
w liturgii, niepowtarzalną rodzinną atmosferę. Wyraził też nadzieję, że przeżyte rekolekcje utwierdzą naszą wiarę i na nowo rozpalą w sercach wincentyńskiego ducha apostolstwa.

Jerzy Górny CM  – Krajowy Moderator Rodziny Wincentyńskiej

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies.