Zjazd Delegatów AIC Polska oraz wybory nowego Zarządu

W dniach od 19 do 21 czerwca 2015 r. w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym „Vincentinum” w Krzeszowicach odbył się Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo połączony z wyborami nowego Zarządu. Prezes p. Irena Mitura zdała sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2014, a skarbnik p. Maria Bielecka sprawozdanie finansowe. Po drobnych uwagach Komisji Rewizyjnej Delegaci przyjęli obydwa sprawozdania. Dokonano także podsumowania pracy Zarządu za pięć lat kadencji w latach 2010-2015. Moderator Krajowy Stowarzyszenia ks. Jerzy Górny w krótkim wystąpieniu podziękował za pięcioletnią pracę Zarządu i Komisji Rewizyjnej, koordynację działalności w Polsce ze wszystkimi Jednostkami Terenowymi, współpracę z Rodziną Wincentyńską oraz reprezentowanie AIC-Polska na forum międzynarodowym.

W drugiej części Zjazdu dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kolejne pięć lat. Po przedstawieniu kandydatów przeprowadzono głosowanie. Delegaci powołali nowy Zarząd stowarzyszenia w składzie: Prezes – Irena Mitura, Zastępca – Ryszard Potorski, Sekretarz – Agnieszka Siekierżycka, Skarbnik – Maria Bielecka, członkowie Zarządu – Teresa Krauze i Wojciech Pyka. Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie p. Władysława Feduszczak – przewodnicząca, Jolanta Kopczyńska i Teresa Tetłak – członkinie.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies.