Spotkanie Delegatów Stowarzyszenia AIC

W dniach od 20 do 22 czerwca br. w Krzeszowicach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.  Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczył i kazanie wygłosił Ksiądz Wizytator Kryspin Banko. W słowie skierowanym do zebranych Ks. Wizytator nawiązał do działalności bractw miłosierdzia z czasów św. Wincentego i zachętą do kontynuowania służby wobec współczesnych ubogich.

Read More

Dni Formacji Wincentyńskiej

Zapraszamy wszystkich na Dni Formacji Wincentyńskiej które odbędą się w Krzeszowicach w dniach 14-19 lipca 2014 r. Są one propozycją do pogłębienia duchowości  św. Wincentego a Paulo oraz wakacyjnego wypoczynku. W programie będą wykłady, warsztaty, codzienna msza św., pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie. Także dużo  czasu na wypoczynek i osobistą modlitwę. Dni Formacji odbędą się w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym „Vincentinum” w Krzeszowicach. Nocleg  w pokoju dwuosobowym z łazienką – 375 zł  (za cały pobyt). Nocleg w pokoju jednoosobowym  z łazienką – 425 zł (nocleg, wyżywienie, koszty organizacyjne). Read More

Rekolekcje Wielkopostne Rodziny Wincentyńskiej

Zapatrzenie w oblicza Bożego miłosierdzia to temat tegorocznych wielkopostnych rekolekcji rodziny wincentyńskiej, które odbyły się w Wadowicach u ojców karmelitów bosych „na górce” w dniach od 14 do 16 marca br. Po raz pierwszy konferencje głosiła osoba świecka – Grzegorz Górny, dziennikarz, reżyser, autor książek. W zamyśle podjętych rozważań było przygotowanie uczestników do kanonizacji bł. Jana Pawła II, w kontekście jego przesłania i zaangażowania w kult Bożego miłosierdzia. W rekolekcjach wzięło udział 146 osób reprezentujących wszystkie gałęzie Rodziny Wincentyńskiej w Polsce. Read More

Jasna Góra – Pielgrzymka 2013

W dniach 21-22 września br. odbyła się doroczna Pielgrzymka Rodziny Wincentyńskiej na Jasną Górę. O godzinie 14.30 przywitano pielgrzymów reprezentujących wszystkie gałęzie RW w Polsce. O 15.00 ks. Edward Batko CM poprowadził Koronkę do Miłosierdzia Bożego, po czym pan dr Mieczysław Guzewicz wygłosił prelekcję na temat małżeństwa i rodziny, o jej godności i zagrożeniach.
W dwusetną rocznicę urodzin bł. Fryderyka Ozanama została przedstawiona prezentacja multimedialna ukazująca jego życie, działalność oraz obecny stan Konferencji św. Wincentego a Paulo w Polsce i na świecie. 
O godzinie 18.30 Pielgrzymi zgromadzili się w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, aby uczestniczyć w uroczystej Eucharystii, której przewodniczył i kazanie wygłosił Asystent Wizytatora Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Ksiądz Jacek Gasiński CM. (tekst kazania). O 21.00  modlili się na Apelu Jasnogórskim. Read More

Dni Modlitw Rodziny Wincentyńskiej

Drodzy Członkowie Rodziny Wincentyńskiej
Wrzesień to miesiąc naszego tradycyjnego pielgrzymowania do Częstochowy. Pragnę serdecznie zaprosić przedstawicieli różnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej na spotkanie w ramach Pielgrzymki i Dni Modlitw Rodziny Wincentyńskiej na Jasną Górę. Przed Uroczystością św. Wincentego a Paulo u stóp Czarnej Madonny pragniemy wypraszać potrzebne łaski na kolejny rok pracy formacyjnej i wincentyńskiej służby. Centralnym punktem naszej pielgrzymki jest Msza św. koncelebrowana w kaplicy Cudownego Obrazu, której będzie przewodniczył i wygłosi kazanie Ksiądz Wizytator Kryspin Banko CM. 
Do koncelebry zapraszam wszystkich księży opiekunów wspólnot wincentyńskich. Read More

Zjazd Delegatów AIC 2013

W dniach 14-16 czerwca br. w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym „Vincentinum”, w Krzeszowicach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (AIC – Polska) pod przewodnictwem pani prezes Ireny Mitury. Podczas spotkania Zarząd Krajowy stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie finansowe 
i merytoryczne z działalności za rok 2012. Po dyskusji i odpowiedzi na zadawane pytania Delegaci posiadający mandat do głosowania przyjęli odczytane sprawozdania. Podczas zjazdu wspomniano osobę Kazimierza Mecha – zmarłego niedawno, długoletniego i zasłużonego członka stowarzyszenia, działającego w Witoszynie, a także członka zarządu krajowego.
W drugiej części obrad przedstawiciele jednostek terenowych zdawali relację ze swojej pracy charytatywnej, podejmowanych inicjatywach i odnoszonych sukcesach.
Wielkim ubogaceniem Zjazdu było przybycie Księdza Wizytatora Kryspina Banko, który skierował do zebranych słowo wdzięczności za prowadzoną działalność dobroczynną 
w ramach Rodziny Wincentyńskiej. Read More

Górka Klasztorna – Rekolekcje

Wielkopostne Rekolekcje Rodziny Wincentyńskiej w Górce Klasztornej

W dniach od 22 do 24 lutego br. odbyły się kolejne Wielkopostne Rekolekcje Rodziny Wincentyńskiej, tym razem  przy Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Klasztornej koło Łobżenicy. Jest to najstarsze w Polsce Sanktuarium Maryjne. Matka Boża objawiła się w tym miejscu pasterzowi w roku 1079. Dzisiaj znane jest z Cudownego Obrazu Matki Bożej Góreckiej oraz studzienki, w której woda z chwilą ukazania się Maryi nabrała cudownych właściwości. Opiekunami sanktuarium od 1923 roku są Misjonarze Świętej Rodziny. Read More

Pielgrzymka Rodziny Wincentyńskiej na Jasną Górę 2012

W dniach 22 i 23 września, przed wspomnieniem liturgicznym św. Wincentego a Paulo odbyła się kolejna pielgrzymka i dni modlitw Rodziny Wincentyńskiej. Do Częstochowy przybyło ok. 450 pielgrzymów z całej Polski reprezentujących różne gałęzie Rodziny Wincentyńskiej. Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy św. Józefa koronką do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził ks. Edward Batko. Po przywitaniu gości przez moderatora rozpoczęła się projekcja filmu: „Droga”, który został zrealizowany przez szarytki z okazji 300-lecia powstania Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.  Film został przyjęty z wielkim aplauzem, a po projekcji każdy z uczestników mógł otrzymać jego kopię na płycie DVD. Kolejnym punktem była promocja książki A. Orcajo – „św. Wincenty a Paulo, studium duchowości i wybór tekstów”, która jest drugim wydaniem, poprawionym i uzupełnionym. Read More

IV wakacyjny wyjazd dla dzieci i młodzieży

IV wakacyjny wyjazd edukacyjno-integracyjny dla dzieci i młodzieży

Po raz czwarty pod patronatem Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo zorganizowano wakacyjny wyjazd edukacyjno-integracyjny. W tym roku zorganizowano go pod hasłem „Na Szlaku Piastowskim”, gdzie bazą wypadową był ośrodek wczasowy „Roma” w Ostrówcach k/Żnina na Pałukach. Bogaty program wyjazdu przewidział zwiedzanie m.in. Poznania, Gniezna, Lednicy, Bydgoszczy, Mogilna, Strzelna, Biskupina, Gąsawy, Wenecji,  Inowrocławia itd.  Uczestnicy podczas zwiedzania tych miast, często pod opieką przewodnika,  poznawali  ich  historię i zabytki.  Zakwaterowanie w ośmiu drewnianych domkach kempingowych było nowością, ale miało także charakter pedagogiczny. „Rodzinki”, jak nazwała to młodzież, uczyły się życia we wspólnocie,  samodzielnego przygotowania posiłków, dbania o porządek i wzajemnej odpowiedzialności.  Realizowano starannie opracowany przez s. Iwonę program duchowy i dydaktyczny oraz warsztaty twórczego myślenia. Read More

Pielgrzymka Rodziny Wincentyńskiej

Drodzy w Chrystusie Panu Członkowie Rodziny Wincentyńskiej

Przed nami wrzesień miesiąc naszego pielgrzymowania do Czarnej Madonny na Jasnej Górze. Pragnę serdecznie zaprosić przedstawicieli wszystkich gałęzi Rodziny Wincentyńskiej w Polsce na spotkanie w ramach Dni Modlitw Rodziny Wincentyńskiej do Częstochowy. Przygotowując się do Uroczystości św. Wincentego a Paulo przed obliczem Jasnogórskiej Pani będziemy wypraszać potrzebne łaski na kolejny rok pracy formacyjnej i wincentyńskiego apostolstwa. Punktem centralnym naszego spotkania jest Msza św. koncelebrowana w kaplicy Cudownego Obrazu, której w tym roku będzie przewodniczył J.E. Ksiądz Biskup Jan Kopiec. Do koncelebry zapraszam wszystkich księży opiekunów wspólnot wincentyńskich. Read More

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies.