AIC Polska

Stowarzyszenie
Miłosierdzia

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo istnieje w Polsce ponad 350 lat. Pod nazwą Panie Miłosierdzia pełnił opiekę nad ubogimi w duchu św. Wincentego a Paulo.

WP000

AIC w Polsce

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo istnieje w Polsce od ponad 350 lat pod nazwą Panie Miłosierdzia.

AIC na świecie

W 1617 r., w Châtillon les Dombes św. Wincenty a Paulo założył pierwsze bractwa, nazwane stowarzyszeniami miłosierdzia.

Cel Stowarzyszenia

Celem stowarzyszenia jest świadczenie miłosierdzia w oparciu o naukę, długoletnią praktykę i w duchu św. Wincentego a Paulo.

AIC DZISIAJ

WIZJA,
DUCH I CELE

AIC jest organizacją międzynarodową, pozarządową, w zasadzie żeńską, zorganizowaną na poziomie światowym. Gromadzi ona blisko 100.000 wolontariuszy w ponad 55 krajach na czterech kontynentach. AIC skupia energię i pracuje nad wzrostem współodpowiedzialności społecznej wokół jednego oryginalnego projektu, inspirowanego nauczaniem św. Wincentego a Paulo a zakorzenionym w rzeczywistości danego miejsca. W tym projekcie ludzie pozbawieni środków do życia i ci, którzy znaleźli się na marginesie społecznym uczestniczą w pracach dotyczących własnego powrotu do życia społecznego.

AIC POLSKA

SPOTKANIA
FORMACYJNE

Co roku odbywa się Tydzień Formacji Wincentyńskiej. Zaproszenie jest skierowane do wszystkich tworzących Rodzinę Wincentyńską (dorośli i młodzież) a także do tych, którzy pragną poznać duchowość św. Wincentego a Paulo. W programie przewidziano: wykłady, prelekcje, pokazy multimedialne, warsztaty, ciekawe filmy. Nauka śpiewu prowadzona przez młodzież ubogaci przeżywanie liturgii i codziennej Eucharystii. Nie zabraknie czasu na wypoczynek i osobistą modlitwę, budowanie wzajemnych więzi w atmosferze radości.

AIC Polska

Nasze projekty

Podstawowy projekt organizacji: być siłą przemieniającą, która mierzy się z różnymi rodzajami ubóstwa w społeczeństwie.

Misja

Walczyć przeciwko wszystkim formom ubóstwa, niesprawiedliwości i społecznego wykluczenia poprzez działalność, która uprzywilejowuje solidarność i wzajemną bliskość społeczną na danym terenie.

Cel

Podtrzymywać, rozpowszechniać i pielęgnować duchowość wincentyńską oraz bezpośredni kontakt z ubogimi, tak poprzez wizyty w ich domach, jak poprzez każdą inną formę działalności.

????????????????????????????????????

Naszym celem jest świadczenie miłosierdzia w oparciu o naukę, długoletnią praktykę i w duchu św. Wincentego a Paulo, dla wspierania i rozwoju najbardziej upośledzonych i potrzebujących.

AIC Polska

Od 2004 r. posiadamy status „organizacji pożytku publicznego”. Przekazane ofiary i 1 % podatku przeznaczamy na cele szczegółowe:

“ Chcąc dalej pomagać potrzebującym możecie Państwo wspomóc naszą działalność poprzez przekazanie jednego procenta waszego podatku na rzecz Stowarzyszenia. Wystarczy w rozliczeniu PiT wpisać nazwę oraz wskazać konkretną Jednostkę Terenową i cel szczegółowy.”

- AIC POLSKA
Międzynarodowe oraz z Polski

INFORMACJE

„Obywatele świata, idący zjednoczeni w nadziei”.

Doświadczenie na całym świecie

AIC to międzynarodowa sieć, która walczy z wszelkimi
formami ubóstwa i wykluczenia

AIC jest uznawana za „podmiot prawny” w prawie cywilnym, w formie międzynarodowej organizacji non-profit

Wolontariuszy
0 t+
Państw
0
Lokalnych grup
0
Lat
0

Stowarzyszenie Miłosierdzia

Kontakt
AIC Polska

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo istnieje w Polsce ponad 350 lat. Pod nazwą Panie Miłosierdzia pełnił opiekę nad ubogimi w duchu św. Wincentego a Paulo.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies