Inwestycja, która pomnoży Talenty. Odkrywanie piękna naszego kraju, poznawanie historii, kultury i tradycji różnych regionów Polski, zwiedzanie zabytków sakralnych świadczących o naszej tysiącletniej przynależności do chrześcijańskiej Europy to piękna idea, którą stara się przekazywać i ugruntowywać w umysłach dzieci i młodzieży w Krzeszowicach Wincentyńskie Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej. Podczas pracy z dziećmi i młodzieżą podejmowane są różne inicjatywy pedagogiczne ukierunkowane na wyrobienie u zrzeszonych wrażliwości na takie wartości jak: poszanowanie godności drugiego człowieka, pomoc osobom samotnym i niepełnosprawnym, budowanie więzi przyjaźni w środowisku życia i nauki.

Młodzież i dzieci czynnie włączają się w charytatywne zbiórki i kiermasze. Organizują przedstawienia dla osób samotnych i chorych, pomagają w nauce dzieciom z Domu Dziecka. Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży zrzesza dziewczęta i chłopców ze szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Wielkim pragnieniem opiekunów i samych dzieci jest zorganizowanie wakacyjnego wypoczynku o charakterze edukacyjnym.

Chęć pomocy w zorganizowaniu pożytecznego wypoczynku wyraziło Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Jako Organizacja Pożytku Publicznego udostępniło numer swojego konta bankowego, na który można wpłacać pieniądze lub 1% podatku dochodowego z dopiskiem „wyjazd edukacyjny dzieci”.

Przekaż 1% podatku dzieciom z naszego Stowarzyszenia. Przyczynisz się do ich radości i sukcesu. Wystarczy wpisać w PIT nazwę:

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
numer KRS 0000175353
cel szczegółowy: „wyjazd edukacyjny dzieci”

Już dzisiaj dziękujemy za każdą przekazaną złotówkę, która posłuży nam do pomnażania talentów w przyszłości.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies.